redni broj
156
inv br
MKN NN 2771
raniji inv br
RI VIII 15
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Dušanka
lokalni naziv
Cinterac
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, zlatni gajtani, pozlaceni
dimenzije
45x43; duž. rukava 63
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Coha je na
više mjesta projedena, a postava
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 156 od 391