redni broj
155
inv br
MKN NN 2770
raniji inv br
RI VIII 165
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Džamadan
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - dijagonal, zlatni i svileni gajta
dimenzije
61x58; duž. rukava - 69
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
izvor akvizicije
Maljevic Husein, Cetinje, za sumu od
6000 dinara.
stanje
Ocuvan u cjelosti.
primjedbe
Do 1879. Godine bio u stalnoj postavci
Državnog muzeja, odžaklija, or. 11.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 155 od 391