redni broj
154
inv br
MKN NN 2769
raniji inv br
RI XV sp.XII 198
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Džamadan
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, zlatni i svileni gajtani, p
dimenzije
57x42
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1946
izvor akvizicije
Baldic Karmen, Kotor, za sumu od
5500 dinara.
stanje
Fragmentarno oštecena. Coha je na
nekoliko mjesta pohabana.
primjedbe
Za navedenu cijenu otkupljeno je šest
predmeta.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 154 od 391