redni broj
150
inv br
MKN NN 2765
raniji inv br
RI VIII 172
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Koret
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje (mašinsko), vez
materijal
tkanina - c oha, crni gajtani i konac
dimenzije
115x36
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar u hodnik
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Maljevic Husein, Cetinje, za sumu od
1000 dinara. Djelovodni protokol broj
1092/1947.
stanje
Fragmentarno oštecen. Na više mjesta
projeden.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 150 od 391