redni broj
140
inv br
MKN NN 2755
raniji inv br
RI VIII 89
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jaketa
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje (mašinsko), zlatovez
materijal
tkanina - pliš, zlatni gajtani i niti, platno
dimenzije
34x48; duž rukava - 56
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Odžaklija, v. 4.
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Pliš je
pocijepan u dijelu oko vrata na ledima i
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 140 od 391