redni broj
138
inv br
MKN NN 2753
raniji inv br
RI VIII 263
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jaketa
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje (mašinsko), zlatovez
materijal
tkanina - c oha, zlatni gajtani, platno
dimenzije
40x45; duž. rukava - 60
težina
smještaj
MKN
depo
1, or. 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Bulatovic Danica, za sumu od 750
dinara. Djelovodni protokol broj
670/1947.
stanje
Ocuvana u cjelosti.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 138 od 391