redni broj
136
inv br
MKN NN 2751
raniji inv br
RI VIII 285
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jaketa
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje (mašinsko), zlatovez
materijal
tkanina - pliš, zlatni gajtani i niti, svila
dimenzije
38x44; duž rukava - 55
težina
smještaj
MKN
depo
1, or. 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1956
izvor akvizicije
Plamenac M. Marija, za sumu od 13.000
dinara. Djelovodni protokol broj
530/1956.
stanje
Ocuvana u cjelosti.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 136 od 391