redni broj
129
inv br
MKN NN 2744
raniji inv br
RI VIII 181
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Košulja
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje (mašinsko), zlatovez,
heklanje
materijal
tkanina - svila (cenar), zlatne i svilene n
dimenzije
36x35; rukavi - 28x18
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 7
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Đuranovic I. Marija, Cetinje, za sumu
od 400 dinara. Djelovodni protokol broj
1100/1947.
stanje
Ocuvana u cjelosti.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 129 od 391