redni broj
128
inv br
MKN NN 2743
raniji inv br
RI VIII 259
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Košulja
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje (mašinsko), zlatovez,
heklanje
materijal
tkanina - svila (cenar), zlatni i svileni ko
dimenzije
60x50; rukavi - 52x21
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 7
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1950
izvor akvizicije
Savic Miroljub, Beograd, za sumu od
4000 dinara. Djelovodni protokol broj
877/1950.
stanje
Fragmentarno oštecena. Pocijepana
oko vratnog izreza na ledima i na
primjedbe
Prema podatku iz stare knjige
inventara knjaginja Milena Petrovic je
ovu košulju poklonila porodici
Zimonjic.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Petrovic Milena
NMCG DATA
strana 128 od 391