redni broj
123
inv br
MKN NN 2738
raniji inv br
RI XV sp XII 293
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Gace
lokalni naziv
Dimije - poturlije
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje (mašinsko), zlatovez
materijal
tkanina - c oha (svita), zlatni i svileni gaj
dimenzije
80x125
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1946
izvor akvizicije
Baldic Karmen, Kotor, za sumu od
5500 dinara. Djelovodni protokol broj
208/1946.
stanje
Ocuvane u cjelosti
primjedbe
Za navedenu cijenu od 5500 dinara
otkupljeno je šest predmeta.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 123 od 391