redni broj
121
inv br
MKN NN 2736
raniji inv br
RI VIII 269
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Gace
lokalni naziv
Dimije - Poturlije
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje (mašinsko), zaltovez
materijal
tkanina - c oha, zlatni, crveni svileni gajt
dimenzije
85x108
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1954
izvor akvizicije
Đurišic Radovan, Cetinje, za sumu od
8000 dinara. Djelovodni protokol broj
548/1954.
stanje
Fragmentarno oštecene. Coha na
nekoliko mjesta projedena.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 121 od 391