redni broj
120
inv br
MKN NN 2735
raniji inv br
RI VIII 177
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Gace
lokalni naziv
Dimije - poturlije
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
Brkuljan Pero
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
krojenje, šivenje (mašinsko), zlatovez
materijal
tkanina - c oha, zlatni i svileni gajtan
dimenzije
93x122
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Brkuljan Pero, terzija iz Nikšica, za
sumu od 3000 dinara. Djelovodni
protokol broj 1084/1947.
stanje
Fragmentarno oštecene. Coha je na
dva mjesta projedena.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 120 od 391