redni broj
114
inv br
MKN NN 2729
raniji inv br
RI VIII 126
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Podveze
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna, ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, zlatni gajtan, srma, platn
dimenzije
38x2
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 5
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Đuranovic Jovan, Cetinje, za sumu od
200 dinara. Djelovodni protokol broj
236/1947.
stanje
Fragmentarno oštecene. Coha je
prljava i na jednom mjestu pocijepana.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 114 od 391