redni broj
108
inv br
MKN NN 2723
raniji inv br
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Struka
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna, ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
tkanje, šivenje
materijal
vunene niti (preda), gajtani
dimenzije
215x59, duž. Resa 55
težina
smještaj
MKN
depo
1, or. 13
izložba
nacin akvizicije
iz dvorske zaostavštine
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Mjestimicno
je projedena. Nedostaje dugme.
primjedbe
Vjerovatno pripadala
prestolonasljedniku Danilu.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
Petrovic Danilo
NMCG DATA
strana 108 od 391