redni broj
90
inv br
MKN NN 2705
raniji inv br
RI VIII 179
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Struka
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
tkanje ( u dva nita)
materijal
vunene niti (preda)
dimenzije
175x71, (duž. resa 52)
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 13
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Đuranovic I. Marija, za sumu od 1500
dinara. Djelovodni protokol broj
1100/1947.
stanje
Ocuvana u cjelosti.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 90 od 391