redni broj
89
inv br
MKN NN 2704
raniji inv br
RI VIII 131
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Struka
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
tkanje (u dva nita)
materijal
vunene niti (preda)
dimenzije
170x63 (duž. resa 58)
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Istorijski muzej Crne Gore
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Kosic Marica, za sumu od 1000 dinara.
Djelovodni protokol broj 238/1947.
stanje
Ocuvana u cjelosti.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 89 od 391