redni broj
87
inv br
MKN NN 2702
raniji inv br
RI VIII 173
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Kapa
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna, ukrasna
proizvodac -
radionica
Brkuljan Pero
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
šivenje (rucno), zlatovez
materijal
tkanina - c oha, svila, svileni i zlatni kon
dimenzije
R-16, h-5
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Odžaklija, or. 3
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Brkuljan Pero, terzija iz Nikšica, 1947.
godine otkupljena za za sumu od 300
dinara.
stanje
Fragmentarno oštecena. Coha je
mjestimicno projedena. Svilena
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 87 od 391