redni broj
62
inv br
MKN NN 2677
raniji inv br
SP XVIIII 51
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Zubun
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna, ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
muslimanska
signatura
tehnika i nacin obrade
šivenje, vez u srmi
materijal
tkanina - c oha, crni širit, zlatna traka,sr
dimenzije
118x34; šir. donjeg ruba 288
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar u hodnik
izložba
nacin akvizicije
poklon
datum akvizicije
1945
izvor akvizicije
Povjereništvo za trgovinu i industriju
Crne Gore
stanje
Mjestimicno oštecen. Coha je
mjestimicno projedena. Postava
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 62 od 391