redni broj
58
inv br
MKN NN 2673
raniji inv br
RI VIII 180
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jelek
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna, ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
muslimanska
signatura
tehnika i nacin obrade
šivenje(mašinsko, rucno), zlatovez
materijal
tkanina - pliš, srebrni širit, zlatna traka i
dimenzije
32x41
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Istorijski muzej Crne Gore
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecen. Na razrezu
desne prednjice nedostaje dugme,
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 58 od 391