redni broj
57
inv br
MKN NN 2672
raniji inv br
RI VIII 79
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Džamadan
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
šivenje (mašinsko i ruc no), zlatovez
materijal
tkanina - pliš i coha, zlatni gajtani, traka
dimenzije
39x33; rukavi 51x19
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecen. Coha i pliš
mjestimicno pohabani, postava prljava.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 57 od 391