redni broj
56
inv br
MKN NN 2671
raniji inv br
RI XV sp XII 290/1
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Džamadan
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
šivenje (mašinsko i ruc no), zlatovez
materijal
tkanina - c oha, zlatni gajtani, traka i kon
dimenzije
42x33,5; rukavi 48x17
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecen. Coha
mjestimicno pohabana. Na desnom
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 56 od 391