redni broj
55
inv br
MKN NN 2670
raniji inv br
RI VIII 107
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Kapa
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna, ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
albanska
signatura
tehnika i nacin obrade
šivenje, vez
materijal
tkanina - c oha, zlatna i srebrna traka, pl
dimenzije
R- 15, h - 4, duž. kicanke - 8
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa, pol. 4
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Svileni konac
mjestimicno pokidan.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 55 od 391