redni broj
54
inv br
MKN NN 2669
raniji inv br
RI VIII 105
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Kapa
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
albanska
signatura
tehnika i nacin obrade
šivenje, nizanje
materijal
tkanina - c oha, svileni konac, perlice
dimenzije
R - 17, h - 5,5, duž. Kicanke 14
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa, pol. 4
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Coha
mjestimicno pohabana.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 54 od 391