redni broj
52
inv br
MKN NN 2667
raniji inv br
RI VIII 80
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Džamadan
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
proizvodac -
radionica
grupa
muslimanska
signatura
tehnika i nacin obrade
šivenje, zlatovez, vez u srmi
materijal
tkanina - c oha, zlatni i srebrni širiti, gajt
dimenzije
46x46
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Istorijski muzej Crne Gore
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecen. Cohai
mjestimicno projedena.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 52 od 391