redni broj
51
inv br
MKN NN 2666
raniji inv br
RI VIII 78
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jelek
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna, ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
muslimanska
signatura
tehnika i nacin obrade
šivenje, zlatovez, livenje
materijal
tkanina - c oha, zlatni širit, traka i konac,
dimenzije
44x44
težina
smještaj
MKN
depo
1, ormar 14
izložba
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecen. Coha
mjestimicno projedena.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 51 od 391