redni broj
50
inv br
MKN NN 2665
raniji inv br
RI VIII 77
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Džamadan
lokalni naziv
vijek nastanka
20
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna, ukrasna
proizvodac -
radionica
grupa
muslimanska
signatura
tehnika i nacin obrade
šivenje, zlatovez
materijal
tkanina - c oha, svila, svilena traka, zlatn
dimenzije
56,5 x 48
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Istorijski muzej Crne Gore
nacin akvizicije
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Ocuvan u cjelosti, mada je coha
mjestimicno pohabana.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 50 od 391