redni broj
33
inv br
MKN NN 2648
raniji inv br
RI VIII 201
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Struka
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
tkanje, opšivanje
materijal
vuneni konac - preda
dimenzije
174 x 64, duž. resa - 50
težina
smještaj
MKN
depo
1, or. 13
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Martinovic Jovan, za sumu od 1150
dinara. Djelovodni protokol broj
233/1948.
stanje
Ocuvana u cjelosti.
Konzervatorski dosije Muzeja 1751.
primjedbe
Na izložbi "Crnogorska vojska" (1.
februar 2007.
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 33 od 391