redni broj
32
inv br
MKN NN 2647
raniji inv br
RI VIII 32
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Struka
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
tkanje
materijal
vuneni konac - preda
dimenzije
167 (sa resama 270) x 64
težina
smještaj
MKN
depo
1, or. 13
izložba
nacin akvizicije
iz dvorske zaostavštine
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Ocuvana u cjelosti.
Konzervatorski dosije Muzeja 1750.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 32 od 391