redni broj
29
inv br
MKN NN 2644
raniji inv br
RI VIII 239
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Naglavci
lokalni naziv
nazuvci
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
pletenje, vez
materijal
vuneni konac - preda, svileni konac
dimenzije
26x12
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa, pol. 9
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Milunovic Ande, Cetinje, za sumu od
500 dinara. Djelovodni protokol broj
632/1948.
stanje
Ocuvani u cjelosti.
Konzervatorski dosije Muzeja 1729
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 29 od 391