redni broj
28
inv br
MKN NN 2643
raniji inv br
RI VIII 238
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Carape
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
pletenje
materijal
vuneni konac - preda
dimenzije
28x13
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa, pol. 9
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Milunovic Ande, Cetinje, za sumu od
500 dinara. Djelovodni protokol
632/1948.
stanje
Ocuvane u cjelosti.
Konzervatorski dosije Muzeja 1732
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 28 od 391