redni broj
26
inv br
MKN NN 2641
raniji inv br
RI VIII 122
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jaketa
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
pletenje
materijal
vuneni konac - preda
dimenzije
44x45, duž. rukava - 56
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa, pol. 6
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Matanovic Plamenac Ljubica, za sumu
od 400 dinara. Djelovodni protokol broj
111/1947.
stanje
Fragmentarno oštecena. Na više
mjesta projedena.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 26 od 391