redni broj
25
inv br
MKN NN 2640
raniji inv br
RI VIII 26
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Jaketa
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
pletenje
materijal
vuneni konac - preda
dimenzije
43,5x47 (ramena) duž. rukava -57
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Istorijski muzej Crne Gore
nacin akvizicije
iz dvorske zaostavštine
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Na pojedinim
mjestima šivena, na lijevom rukavu
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 25 od 391