redni broj
22
inv br
MKN NN 2637
raniji inv br
RI VIII 101
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Kecelja
lokalni naziv
Opregljaca
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
tkanje, aplikacija, vez, opšivanje
materijal
vuneni konac, coha, svileni konac
dimenzije
40x26
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa, pol. 10
izložba
nacin akvizicije
dvorska zaostavština
datum akvizicije
izvor akvizicije
stanje
Fragmentarno oštecena. Pojas, na
lijevoj strani pokidan.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 22 od 391