redni broj
21
inv br
MKN NN 2636
raniji inv br
RI VIII 234
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Kecelja
lokalni naziv
Opregljaca
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
tkanje, ruc no šivenje, opšivanje
materijal
vunene niti
dimenzije
61x34; sa resama 80x75
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa, pol. 10
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Milunovic Ande, Cetinje, za sumu od
500 dinara. Djelovodni protokol broj
632/1948.
stanje
Fragmentarno oštecena. Konac kojim
je kecelja opšivena, na boc nim
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 21 od 391