redni broj
17
inv br
MKN ETB 2632
raniji inv br
RI VIII 218
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Torbica
lokalni naziv
resaca
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
signatura
tehnika i nacin obrade
tkanje u dva nita, rucno šivenje
materijal
vuneni konac
dimenzije
32x48, duž. resa - 28
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Istorijski muzej Crne Gore
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Martinovic Maše, za sumu od 800
dinara. Djelovodni protokol broj
466/1948.
stanje
Fragmentarno oštecena , mjestimicno
projedena.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 17 od 391