redni broj
11
inv br
MKN EUT 2626
raniji inv br
RI VIII 189
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Prekrivac za kolijevku
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
tkanje
materijal
vuneni konac
dimenzije
120x65
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Istorijski muzej Crne Gore
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Vukcevic Milica, za sumu od 2800
dinara. Djelovodni protokol 203/1947.
stanje
Ocuvan u cjelosti.
Konzervatorski dosije Muzeja 1748.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 11 od 391