redni broj
10
inv br
MKN NN 2625
raniji inv br
RI VIII 198
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Suknja
lokalni naziv
džupa
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
malisorska
signatura
tehnika i nacin obrade
rucno šivenje
materijal
sukno, širit, vuneni konac
dimenzije
97x92
težina
smještaj
MKN
depo
izložba
Istorijski muzej Crne Gore
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Vukcevic Milica, za sumu od 1600
dinara. Djelovodni protokol broj
203/1948.
stanje
Ocuvana u cjelosti.
Konzervatorski dosije Muzeja 1749.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 10 od 391