redni broj
7
inv br
MKN NN 2622
raniji inv br
RI VIII 128
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Pojas - tkani
lokalni naziv
Tkanica
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
tkanje
materijal
vuna
dimenzije
490 x 12,5
težina
smještaj
MKN
depo
1, kasa pol. 8
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Đuranovic Ljubica, za sumu od 800
dinara. Djelovodni protokol broj
232/1947.
stanje
Oštecen fragmentarno - mjestimicno
projeden.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 7 od 391