redni broj
6
inv br
MKN NN 2621
raniji inv br
RI VIII 124
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Gunj
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
valjanje, rucno šivenje, vez
materijal
sukno, coha, širit, ukrasna traka, vunen
dimenzije
111; 55 (šir. ispod pazuha); 65 (duž.
rukava);11 (šir. zarukavlja)
težina
smještaj
MKN
depo
1, or. 13
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Đuranovic Jovan, Nikšic, za sumu od
1000 dinara. Djelovodni protokol broj
236/1947.
stanje
Oštecen fragmentarno, osnovni
materijal isflekan i projeden.
primjedbe
Na izložbi "Crnogorska vojska" (1.
februar 2007)
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 6 od 391