redni broj
3
inv br
MKN NN 2618
raniji inv br
RI VIII 196
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Koret
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
crnogorska
signatura
tehnika i nacin obrade
valjanje, rucno šivenje, vez
materijal
sukno, coha, ukrasna traka, svileni kon
dimenzije
100; 40 (šir. Ispod pazuha)
težina
smještaj
MKN
depo
1, or. 13
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1948
izvor akvizicije
Miloševic Bosiljka, Cetinje, za sumu od
1250 dinara. Djelovodni protokol broj
621/1948.
stanje
Ocuvan u cjelosti.
Konzervatorski dosije Muzeja br 1721.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 3 od 391