redni broj
1
inv br
MKN NN 2616
raniji inv br
RI VIII 121
broj knjige ulaska
naziv predmeta
Koret
lokalni naziv
vijek nastanka
19
godina
mjesto
Crna Gora
funkcija
upotrebna
proizvodac -
radionica
grupa
signatura
tehnika i nacin obrade
valjanje, rucno šivenje, vez
materijal
sukno, coha, svileni i vuneni konac
dimenzije
103,5; 44 (šir. Ispod pazuha)
težina
smještaj
MKN
depo
1, or. 13
izložba
nacin akvizicije
otkup
datum akvizicije
1947
izvor akvizicije
Matanovic Plamenac Ljubica, za sumu
od 800 dinara. Djelovodni protokol
Muzeja br. 111/1947
stanje
Oštecen fragmentarno. Osnovni
materijal mjestimicno projeden.
primjedbe
vizuelna identifikacija
predmet obradio
Jovic Tatjana
graficka obrada
Aleksandar Berkuljan
NARODNI MUZEJ CRNE GORE
ETNOGRAFSKA ZBIRKA MKN
korisnik
NMCG DATA
strana 1 od 391