Muzej kralja Nikole - King Nikola`s Museum 

Kraljev kabinet - King`s study